Din beställning

Pris total (Inklusiv moms)
kr.0

VILLKOR FÖR JENSENS-TAKEAWAY.SE

Allmän information

Jensens-Takeaway.se

v. Jensens Bøfhus A/S

CVR. 13212538

Læssøegade 215

5230 Odense M

E-post: info@jensens.com

Tel. +45 63 13 45 16

Inkorporering: 1984

Priser och betalning

Du måste vara 18 år för att handla på www.jensens-takeaway.se.

Alla priser på webbplatsen anges i svenska kronor och inkluderar moms.

Vid hemleverans tillkommer en leveranskostnad om 79 SEK.

För genomförda köp får du en orderbekräftelse som anger vad du betalar för.

Alla betalningar görs omedelbart efter orderbekräftelsen.

Du kan betala online med följande betalkort och betalningslösningar:

 • VISA
 • MasterCard
 • Maestro

Inga kort eller andra avgifter debiteras för betalningarna.

Leverans / upphämtning

Online-beställningar ska hämtas på den valda restaurangen inom 60 minuter efter den överenskomna tiden.

Tiden anges i orderbekräftelsen som automatiskt skickas per e-post i samband med ditt köp online på www.jensens-takeaway.se

Särskilda villkor

På grund av livsmedelssäkerhet kommer online-beställningar som inte hämtas inom 60 minuter från den överenskomna tiden att kasseras på köparens bekostnad.

Ingen ångerrätt

Det finns ingen ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) för online-beställning av mat via www.jensens-takeaway.se

Reklamation

Vi är måna om att göra våra kunder nöjda. Om något är fel på din måltid eller leverans, ber vi dig att kontakta oss så snart som möjligt på vår e-post info@jensens.com (övriga adressuppgifter framgår ovan).

Efter mottagande av reklamation kommer vi att behandla ditt ärende skyndsamt och återkoppla till dig. Vid köp som avser avhämtning anses reklamation som inkommer inom två månader från köpet ha inkommit inom skälig tid.

Om konsumenten inte reklamerar inom tre år från avhämtning förlorar denne rätt att åberopa felet.

Personuppgiftsbehandling

Jensens Bøfhus A/S är personuppgiftsansvarig för www.jensens-takeaway.se När vi hanterar onlinebeställningar och onlineköp behöver och samlar vi in följande information:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kortupgifter

Ändamålet med registreringen av dina personuppgifter är att identifiera dig som kund i samband med din beställning. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter i syfte att administrera och bearbeta den beställning som du har gjort för din egen räkning är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Behandling av dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och information samt marknadsföra vår verksamhet är baserad på ditt samtycke till mottagandet av sådan.

Personuppgifterna registreras hos Jensens Bøfhus A/S och lagras så länge som är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten, varefter informationen tas bort. Behandling av personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke kommer upphöra om du återkallar ditt samtycke.

Vi lagrar inte krypterad kundinformation och överför inte krypterad kundinformation. Information som lämnas på www.jensens-takeaway.se överförs inte till någon tredje part om vi inte enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut personuppgifterna.

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har samlat inom dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har även rätt att få en kopia av denna information.
 • Rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även rätt att i vissa fall få dina uppgifter raderade.
 • Rätt att begränsa eller invändning mot behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss.
 • Rätt att dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Kontakt

För att begära information eller på annat sätt utnyttja dina rättigheter enligt ovan hänvisas du att kontakta Jensens Bøfhus A/S via e-post info@jensens.com.

Eventuella klagomål skickas till info@jensens.com. Om saken gäller behandlingen av dina personuppgifter och vi inte kan lösa problemet, har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Läs mer på datainspektionen.se.

Tyvärr finns det tekniska problem med den utvalda restaurangen - du kommer att vidarebefordras till kontaktinformation för telefonbeställning

Vare er lagt i kurven

Vare fjernet fra kurven